ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

24 μήνες – Από 01/04/2021 έως 31/03/2023

8 Εκδηλώσεις Διάδωσης του προγράμματος

 Conferences, seminars, events aimed at the DISSEMINATION of the results achieved with the production of the IOs

4 Διακρατικές συναντήσεις

1η Διακρατική Συνάντηση - Εναρκτήρια Συνάντηση

ΙΤΑΛΙΑ, 12-14 Μαίου 2021

This part is under construction.

 

More Information Soon

1η Διακρατική Συνάντηση - Εναρκτήρια Συνάντηση

2η Διακρατική Συνάντηση

ΕΛΛΑΔΑ, Οκτώβριος 2021

This part is under construction.

 

More Information Soon

2η Διακρατική Συνάντηση

3η Διακρατική Συνάντηση

ΡΟΥΜΑΝΙΑ, Ιούνιος 2022

This part is under construction.

 

More Information Soon

3η Διακρατική Συνάντηση

4η Διακρατική Συνάντηση

ΠΟΛΩΝΙΑ: Φεβρουάριος 2023

This part is under construction.

 

More Information Soon

4η Διακρατική Συνάντηση