ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

24 μήνες – Από 01/04/2021 έως 31/03/2023

8 Εκδηλώσεις Διάδωσης του προγράμματος (E)

 Conferences, seminars, events aimed at the DISSEMINATION of the results achieved with the production of the IOs

4 Διακρατικές συναντήσεις (TPM)

8 Training Activities (C)

1η Διακρατική Συνάντηση - Εναρκτήρια Συνάντηση

ΙΤΑΛΙΑ, 12-14 Μαίου 2021
1η Διακρατική Συνάντηση - Εναρκτήρια Συνάντηση

C1

ΙΤΑΛΙΑ, 28-30 Σεπτέμβριος 2021

Crema, Ιταλία

Agenda

 

Photos

C1

E1

ΙΤΑΛΙΑ, 9 Δεκεμβρίου 2021
E1

TPM 2

ΕΛΛΑΔΑ, Νοέμβριος 2021
TPM 2

C2

Διαδικτυακά, 3-4 Φεβρουαρίου 2022
C2

C3

Διαδικτυακά, 8-11 Φεβρουαρίου 2022
C3

C4

ΙΤΑΛΙΑ, 5-7 Απριλίου 2022
C4

C5

Ελλάδα, 17-19 Μαΐου 2022

Κατερίνη, Ελλάδα

Agenda

 

Photos

C5

C6

Πορτογαλία, 14-16 Ιουνίου 2022

Μαδέρα, Πορτογαλία

Agenda

 

Photos

C6

C7

Ρουμανια, 27-29 ιουλίου

Ιάσιο, Ρουμανία

Agenda

 

Photos

C7

TPM 3

Ισπανια, σεπτέμβριος 2022

Ρέους, Ισπανία

Agenda

 

Photos

TPM 3

E2

Πολωνια, νοέμβριος 2022

Στετίνο, Πολωνία

Agenda

E2

C8

Ιταλια, δεκέμβριος 2022

Γένοβα, Ιταλία

Soon

C8

TPM 4

ΠΟΛΩΝΙΑ: Φεβρουάριος 2023
TPM 4

TPM 4

TPM 3

TPM 2

TPM 1