ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

24 μήνες – Από 01/04/2021 έως 31/03/2023

8 Εκδηλώσεις Διάδωσης του προγράμματος (E)

 Conferences, seminars, events aimed at the DISSEMINATION of the results achieved with the production of the IOs

4 Διακρατικές συναντήσεις (TPM)

8 Training Activities (C)

1η Διακρατική Συνάντηση - Εναρκτήρια Συνάντηση

ΙΤΑΛΙΑ, 12-14 Μαίου 2021
1η Διακρατική Συνάντηση - Εναρκτήρια Συνάντηση

C1

ΙΤΑΛΙΑ, 28-30 Σεπτέμβριος 2021

Crema

 

Agenda

 

Photos

C1

E1

ΙΤΑΛΙΑ, 9 Δεκεμβρίου 2021
E1

TPM 2

ΕΛΛΑΔΑ, Νοέμβριος 2021
TPM 2

C2

Διαδικτυακά, 3-4 Φεβρουαρίου 2022
C2

C3

Διαδικτυακά, 8-11 Φεβρουαρίου 2022
C3

C4

ΙΤΑΛΙΑ, 5-7 Απριλίου 2022
C4

TPM 3

ΡΟΥΜΑΝΙΑ, Ιούνιος 2022
TPM 3

TPM 4

ΠΟΛΩΝΙΑ: Φεβρουάριος 2023
TPM 4