A.A.C.cessible Culture

PROJECT NR: 2020-1-IT02–KA227–SCH–095549

A.A.C.cessible Culture: muzea dla wszystkich poprzez rozwijanie narzędzi Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej

O projekcie

Misją projektu A.A.C.cessible Culture jest wzbogacenie istniejących strategii Komunikacji Wspomagającej i alternatywnej (AAC) o nowy, innowacyjny model, tak aby ułatwić dzieciom i młodzieży z deficytami komunikacyjnymi udział w działaniach edukacyjnych organizowanych przez instytucje kultury.