A.A.C.cessible Culture

PROJECT NR: 2020-1-IT02–KA227–SCH–095549

A.A.C.cessible Culture: muzea dla wszystkich poprzez rozwijanie narzędzi Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej

O projekcie

Dla wielu ludzi bariery komunikacyjne i sensoryczne mogą być tak samo nieprzekraczalne jak bariery architektoniczne, dlatego bycie KOMUNIKACYJNYM i PRZYJMUJĄCYM to kluczowe kwestie, nad którymi pracujemy. Za pomocą naszego projektu zamierzamy osiągnąć te cele, budując model AAC, którego celem jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z deficytami komunikacyjnymi korzystania z dziedzictwa kulturowego i artystycznego.
 
Mamy nadzieję, że chcesz do nas dołączyć!

E8

E7

E6

E5

E4

E3

E2

C8

TPM 4

C7

TPM 3

C5

C6

C4

E1

C3

C2

TPM 2

C1

TPM 1