A.A.C.cessible Culture

PROJECT NR: 2020-1-IT02–KA227–SCH–095549

A.A.C.cessible Culture: muzee pentru toți prin dezvoltarea de instrumente Alternative și Augmentative de Comunicare

Despre proiect

A.C.C.Cessible Culture vizează îmbunătățirea strategiilor AAC existente printr-un nou model pentru a ajuta copiii și tinerii cu deficiențe de comunicare să se bucure și să beneficieze de patrimoniul cultural și artistic.