REZULTATE

Echipa de proiect încearcă să construiască un model AAC dedicat în mod expres facilitării accesului la patrimoniul cultural și artistic, chiar și elevilor cu deficiențe de comunicare, pentru a le favoriza dezvoltarea și autonomia, a spori dimensiunile emoționale, relaționale și culturale pe care arta și cultura , în general, le creează.

results - aac tools

Instrumente
AAC

Crearea de coduri și instrumente de comunicare originale în AAC vă ajută să comunicați și să predați patrimoniul cultural sub orice formă artistică sau muzeală.

results - Handbook 2

Manual pentru
profesori

Acest manual este un ghid de operare pentru organizarea participării elevilor cu CES la activități și pentru îmbunătățirea rezultatelor acestora prin căi și/sau opțiuni educaționale. Există căi și/sau opțiuni culturale, atât virtuale, cât și față în față, digitalizate pentru a facilita utilizarea la distanță.

Linii directoare pentru sectorul cultural

Aceste linii directoare reprezintă un profil inovator de abilități pentru a facilita participarea persoanelor cu CES. Este un instrument de referință pentru introducerea sistemului AAC și pentru implementarea unor trasee standard de vizitare.

E8

E7

E6

E5

E4

E3

E2

C8

TPM 4

C7

TPM 3

C5

C6

C4

E1

C3

C2

TPM 2

C1

TPM 1