REZULTATE

Echipa de proiect încearcă să construiască un model AAC dedicat în mod expres facilitării accesului la patrimoniul cultural și artistic, chiar și elevilor cu deficiențe de comunicare, pentru a le favoriza dezvoltarea și autonomia, a spori dimensiunile emoționale, relaționale și culturale pe care arta și cultura , în general, le creează.

results - aac tools

Instrumente
AAC

Crearea de coduri și instrumente de comunicare originale în AAC vă ajută să comunicați și să predați patrimoniul cultural sub orice formă artistică sau muzeală.

results - Handbook 2

Manual pentru
profesori

Acest manual este un ghid de operare pentru organizarea participării elevilor cu CES la activități și pentru îmbunătățirea rezultatelor acestora prin căi și/sau opțiuni educaționale. Există căi și/sau opțiuni culturale, atât virtuale, cât și față în față, digitalizate pentru a facilita utilizarea la distanță.

Linii directoare pentru sectorul cultural

Aceste linii directoare reprezintă un profil inovator de abilități pentru a facilita participarea persoanelor cu CES. Este un instrument de referință pentru introducerea sistemului AAC și pentru implementarea unor trasee standard de vizitare.

TPM 4

TPM 3

TPM 2

TPM 1