PARTENERII NOȘTRI

Doriți să cunoașteți întreaga echipă?
Partenerii A.A.C.cessible Culture sunt:

Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S

Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. (SeL) este o cooperativă socială de tip B activă din 1989 în nordul Italiei, cu o experiență consolidată în planificarea, gestionarea, organizarea și promovarea serviciilor culturale și turistice. SeL funcționează în muzee de importanță națională, desfășurând activități de recepție și asistență, tururi ghidate și ateliere educaționale, control și supraveghere a încăperilor, ticketing, front office și back office, secretariat organizațional și activități de marketing și comunicare, managementul librăriei. SeL lucrează activ în domeniul activităților și serviciilor bibliotecii și colaborează cu bibliotecile și sistemele de biblioteci publice și universitare și este, de asemenea, implicat în proiectarea și furnizarea de servicii personalizate pentru companii, cu servicii globale.

Departamentul educațional al SeL a fost înființat în 1999 pentru a satisface cererea de spații și activități culturale și educaționale din partea profesorilor și școlarilor, atât în muzee, cât și în biblioteci. Departamentul dezvoltă propuneri didactice și culturale într-o manieră interactivă și dinamică, pentru a oferi posibilitatea de a transmite patrimoniul istoric și cultural în principal copiilor și tinerilor prin activități în muzeu sau în clasă, lecții-ateliere pentru ore, cursuri de formare pentru profesori, atât față în față cât și online. Filozofia Departamentului educațional este de a fi în slujba școlii, transformând muzeul într-un câmp de acțiune pentru experimentare, învățare și explorare.

De-a lungul anilor, SeL a conceput, dezvoltat și promovat, în colaborare cu diverse realități culturale și sociale, proiecte semnificative de cercetare și inovare pentru promovarea culturii în zonă: Social Hub Genova, Spazio Faber și Dialogo Nel Buio. SeL a fost, de asemenea, implicat în dezvoltarea operațională a proiectului național Open Vicoli și a proiectului european AlterEco, a unui proiect Interreg Med care își propune să implementeze strategii alternative de turism pentru a îmbunătăți dezvoltarea durabilă a turismului local.

Complexul Muzeal National Moldova Iasi

Complexul Muzeal Național „Moldova” este cea mai mare organizație muzeală din regiunea de est a României. Sediul său central este în Palatul Culturii, foarte renumit edificiu neogotic recent restaurat, care găzduiește patru muzee principale: Muzeul de Artă din Iași, care continuă misiunea primei pinacoteci din România, înființată în 1860 ca parte a primei universități moderne din România, Muzeul de Istorie a Moldovei, care a preluat patrimoniul Muzeului de Antichități înființat în 1916 ca parte a Universității ieșene, Muzeul Etnografic al Moldovei, al cărui nucleu a fost creat în 1943, precum și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” ale cărui colecții au fost organizate începând cu 1955.

De asemenea, tot în Palatul Culturii funcționează și Centrul de Cercetare a Patrimoniului, care deține laboratoare de cercetare științifică și restaurare, adaptate diferitelor tipuri de materiale care compun exponatele: piatră, ceramică, lemn, metal, textile, hârtie, etc., care a sărbătorit în 2015 40 de ani de existență. Complexul Muzeal Național „Moldova” include în componența sa și câteva muzee satelit: Muzeul Unirii din Iași, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din Iași, Muzeul „Poni-Cernătescu” dinn Iași, Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni, și Muzeul Viei și Vinului de la Hârlău.

Secția Relații publice, proiecte, programe și marketing cooperează cu toate muzeele care fac parte din Complexul Muzeal Național „Moldova”, coordonând și implementând evenimente de comunicare și educație adresate tuturor categoriilor de vârstă.

Uovonero

Uovonero este o editură înființată în 2010 în Crema (ITALIA), specializată în publicarea de cărți incluzive, cu grad ridicat de lizibiltate, care promovează o cultură a diversității.

Editura are două scopuri principale: să ofere tuturor copiilor, inclusiv celor cu diferite tipuri de dificultăți de lectură, plăcerea de a citi și de a împărtăși aceleași cărți; să răspândească o cultură a diversității ca resursă, să stimuleze curiozitatea și cunoașterea în loc de frică și suspiciune, prin cărți ilustrate, romane și eseuri.

Platon m.e.p.e

Școlile Platon reprezintă o instituție de învățământ modernă care urmărește cu mare interes și o minte creativă evoluțiile din domeniul educației; stabilește în mod constant noi obiective, deținând în același timp o poziție remarcabilă pe scena educațională. Prin utilizarea celor mai moderne facilități, a unui curriculum divers, a unui personal didactic cu experiență și calificare și, cel mai important, prin coerența principiilor și respectul față de elevi și părinți, școala a depus eforturi pentru educația realizată a elevilor săi.

Prin nou-înființatul Departament de Cercetare și Inovare, școala Platon își continuă participarea la programe internaționale de proiectare, implementare și evaluare a metodelor și materialelor pedagogice inovatoare. Centrul de cercetare și inovare se implică activ în proiectarea de materiale educaționale avansate, atât convenționale, cât și electronice. Scopul principal este exploatarea tehnologiilor de ultimă generație în procesul de educație, astfel încât să îmbunătățească predarea și învățarea. Instrumentele dezvoltate în cadrul programelor educaționale sunt rezultatul cooperării și al eforturilor comune între specialiști dintr-o varietate de domenii academice, cu un accent major pe tehnologia informației, studii de predare și învățare.

Școala Platon este, de asemenea, centru licențiat de educație pe tot parcursul vieții și își desfășoară propriile proiecte de educație a adulților.

DomSpain SLU

DomSpain (DS Formacio) este o societate de formare și consultanță care este activă la nivel național și internațional.

Oferă o varietate de servicii sectorului public și privat din Spania și participă activ la scheme internaționale printr-o rețea bine stabilită de parteneri din străinătate. DomSpain este implicată în Pactul UE pentru competențe.

Departamentul de Formare al DomSpain dezvoltă programe educaționale în patru direcții principale:

  • cursuri / ateliere pentru cursanți adulți, inclusiv limbi străine, TIC și cursuri de creștere personală
  • formare profesională: TIC, limbi străine, angajabilitate, învățare prin muncă
  • instruiri pentru educatori, concentrându-se pe îmbunătățirea competențelor de limbi străine, utilizarea instrumentelor digitale și a noilor metode de predare, învățare mixtă
  • activități extracurriculare pentru copii și părinți, inclusiv limbi străine, robotică, codare și siguranță pe internet

Cursurile și instruirile sunt implementate în propriile noastre sedii, precum și în 10 centre civice și 5 școli primare și gimnaziale din provincia Tarragona. Avem angajați 40 de educatori și în fiecare an școlar contăm pe aproximativ 1400 de elevi.

În domeniul TIC, DomSpain a dobândit experiență prin mulți ani de protecție a infrastructurilor informatice pentru a oferi organizațiilor, întreprinderilor, organismelor publice și altor entități soluții integrale, care le ajută să garanteze securitatea cibernetică. DomSpain oferă îndrumare și sprijin entităților precum centrele educaționale, organismele publice, întreprinderile sociale și ONG-urile în digitalizarea proceselor lor interne de lucru.

De asemenea, DomSpain are o echipă înalt calificată de tehnologie informațională care a implementat diverse proiecte naționale și internaționale, care au inclus dezvoltarea de platforme educaționale. DomSpain este membru al Asociației Internaționale de E-Learning, o rețea internațională de profesioniști în e-learning, cercetători și studenți.

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Szczecinie

SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM fondată în 2000 este clasată constant drept una dintre cele mai bune universități private din nordul Poloniei. Se caracterizează printr-un extraordinar capital uman și un potențial imens de dezvoltare. Autoritățile școlare au reușit să construiască o instituție care să le ofere studenților o educație solidă și, astfel, un început excelent în viața lor profesională. Oferta educațională actuală include următoarele facultăți: științe educaționale, dietetică, securitate națională, IT la niveluri BA, MA, precum și studii postuniversitare în metodologie didactică, afaceri, management. O parte semnificativă a activității de cercetare este diseminarea rezultatelor instituției și schimbul de experiență prin conferințe și seminarii.

Misiunea instituției este de a asigura excelență în educație, precum și atractivitate și marketabilizarea programelor propuse, care asigură dezvoltarea potențialului intelectual al elevilor și le modelează abilitățile interpersonale, de conducere, de lucru în echipă și de rezolvare a problemelor. Dezvoltă disciplină, gândire creativă, eficacitate, flexibilitate și antreprenoriat. Creăm în universitatea noastră Cooperare cu Business Center deoarece credem că doar știința cooperării cu afaceri este cea mai eficientă.

Collegium Balticum este situat în vestul Poloniei, în orașul Szczecin, care prezintă în prezent un potențial de creștere și perspective splendide de a deveni atractiv pentru diverși investitori, deși rata ocupării este de 7,6% în oraș și de 13,1% în întreaga regiune Westpomeraniană. Mai mult, Szczecin este un important centru de cercetare care se bucură de o bună reputație în lume.

Collegium Balticum joacă un rol important pe piața educațională locală în ceea ce privește cursurile tematice suplimentare pentru grupuri defavorizate, adică oameni din medii sociale și economice defavorizate, adulți necalificați și alții. Instituția are în jur de 30 de studenți cu deficiențe diferite.

Intenția Collegium Balticum este, de asemenea, de a coopera cu autoritățile locale pentru a oferi ateliere tematice și seminarii și pentru a atrage grupuri țintă.

Când vine vorba de gestionarea, administrarea și diseminarea proiectelor, Collegium Balticum are o experiență excelentă în proiecte educaționale europene.

APEL – Associação Promotora do Ensino Livre

Școala Escola da APEL (Associação Promotora do Ensino Livre), școală catolică, a fost fondată la 21 iulie 1978, dar și-a început activitatea abia la 1 octombrie 1978. A fost creată, la mijlocul anilor 70, pentru a răspunde nevoii urgente privind existența unei instituții de învățământ privat de nivel complementar, este în prezent o școală gimnazială, unde elevii care au terminat ciclul 3 de bază al învățământului pot continua să numească pentru învățământ privat. Este o persoană juridică non-profit, recunoscută ca fiind de utilitate publică, cu paralelism pedagogic, acreditată și acoperită de Legea Patronatului. Diferit în opțiuni, Excelent în soluții! Calitatea educațională într-o singură schimbare.

Inițial, școala Escola da APEL a fost dedicată doar cursurilor generale pentru educație suplimentară; în prezent își desfășoară activitatea pe panta profesională luând în considerare tinerii din Insula Madeira care nu sunt orientați spre învățământul superior și aleg să intre pe piața muncii, având în vedere și adaptarea constantă la cerințele pieței muncii.

Școala Escola da APEL este inovatoare în diferite domenii ale predării, deoarece a adoptat predarea cursurilor profesionale atât pentru activi, cât și pentru persoanele care își caută primul loc de muncă.

Cu toate acestea, a fost una dintre primele școli care a început cursurile profesionale de treisprezece ani, cooperând astfel cu secretarul regional pentru educație pentru formarea profesională a tinerilor din regiunea autonomă Madeira (RAM), care, din orice motiv, nu au continuat să studieze.

În afară de toți studenții care intră la universitate în fiecare an, există foarte mulți tineri care intră pe piața muncii ca urmare a formării primite în instituția noastră.

Un proiect educațional de calitate cu opțiuni pedagogice deosebite:

  • Personalizarea /abordarea umanistă a educației, care definește o cetățenie simpatetică
  • Fuzionarea între viață, cultură și credință
  • Participarea și cooperarea ca dinamică fundamentală a activităților educaționale ale comunității
  • Educația în schimbare și pentru schimbarea cerută de noile provocări ale secolului XXI
  • O educație de excelență în contextul unei școli culturale

TPM 4

TPM 3

TPM 2

TPM 1