REZULTATY

Zespół projektowy dąży do stworzenia innowacyjnego modelu AAC, którego celem jest umożliwienie korzystania z materiałów przygotowanych przez instytucje dziedzictwa kulturowego i artystycznego uczniom z deficytami komunikacyjnymi, tak aby stale wspierać ich rozwój i autonomię, wzmacniać emocjonalny, społeczny i kulturowy wymiar sztuki i kultury.

results - aac tools

Narzędzia
AAC

Zbiór oryginalnych kodów komunikacyjnych i narzędzi do Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej pozwalające na przekazywanie informacji o dziedzictwie kulturowym w dowolnych formach artystycznych i muzealnych.

results - Handbook 2

Podręcznik dla
nauczycieli

Podręcznik zawiera informacje oraz wskazówki dla nauczycieli wyjaśniające w jaki sposób używać metod AAC w celu zwiększenia udziału uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi w działaniach związanych z procesem efektywnego uczenia się. W podręczniku można znaleźć wskazówki w formie tradycyjnej oraz zdigitalizowanej w celu umożliwienia korzystania z nich nawet na odległość.

Przewodnik dla
instytucji kultury

Niniejsze wytyczne stanowią wykaz umiejętności, które muszą rozwijać pracownicy ośrodków kultury w celu ułatwienia uczestnictwa w działaniach edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami dydaktycznymi. Jest to narzędzie referencyjne do wprowadzenia systemu AAC i realizacji regularnych tras wizyt w instytucjach dziedzictwa kulturowego.

TPM 4

TPM 3

TPM 2

TPM 1