ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα επιδιώκει να οικοδομήσει ένα μοντέλο AAC που είναι ρητώς αφιερωμένο στο να επιτρέπει τη χρήση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, ακόμη και σε μαθητές με ελλείμματα επικοινωνίας, προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη και η αυτονομία τους, και να ενισχυθεί η συναισθηματική, σχεσιακή και πολιτιστική διάσταση που η τέχνη και ο πολιτισμός , γενικά, παρέχει.

results - aac tools

AAC
Εργαλεία

Η δημιουργία πρωτότυπων κωδικών επικοινωνίας και εργαλείων στο AAC σας βοηθά να επικοινωνείτε και να διδάσκετε πολιτιστική κληρονομιά σε οποιαδήποτε καλλιτεχνική ή μουσειακή μορφή.

results - Handbook 2

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς

Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένας οδηγός λειτουργίας για την οργάνωση της συμμετοχής των μαθητών με ΕΕΑ σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων τους σε εκπαιδευτικά δρόμενα. Υπάρχουν on-site και εικονικά πολιτιστικά μονοπάτια, ψηφιοποιημένα για να εγγυηθούν ακόμη και απομακρυσμένη χρήση.

Οδηγίες για τον πολιτιστικό τομέα

Αυτές οι οδηγίες είναι ένα καινοτόμο προφίλ δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής ατόμων με ΕΕΑ. Είναι ένα εργαλείο αναφοράς για την εισαγωγή του συστήματος AAC και την εφαρμογή τυπικών διαδρομών επίσκεψης.

TPM 4

TPM 3

TPM 2

TPM 1